Thành cổ Sơn Tây - Hà Nội (Ảnh: HXB)

Thành cổ Sơn Tây - Hà Nội (Ảnh: HXB)

Non nước Việt Nam Oct 14 2017

Thành cổ Sơn Tây - Hà Nội (Ảnh: HXB)

Back to top